Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν.

Χρειάζεστε μία αξιόπιστη δικηγορική εταιρία που θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τα θέματα σας

θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούµη 20

Αθήνα, Πλ. Φιλικής Εταιρίας 18

2310256157, 2310281837

Παροχή νομικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ένα Σύγχρονο δικηγορικό γραφείο με όραμα

Η «ΤΚ&Α Δικηγορική Εταιρία» συνεχίζει από τη δεκαετία του `80 το όραμα και την παρακαταθήκη του Καθηγητή Δ. Ευρυγένη που είχε ηγηθεί ενός δικηγορικού σχήματος με ταλαντούχους νέους δικηγόρους για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή άσκηση δικηγορίας. Οι ιδρυτές της εταιρίας μας απέκτησαν περαιτέρω εκτεταμένη εμπειρία στα πλαίσια της «NOMOΣ Δικηγορικής Εταιρίας Θεσσαλονίκης» ενώ το έτος 2007 επέλεξαν το σημερινό ευέλικτο εταιρικό σχήμα που παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε δυναμικούς έλληνες και αλλοδαπούς πελάτες.
Στόχος μας είναι η ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών μας με σαφείς πρακτικές νομικές συμβουλές και κατάλληλες ενέργειες μετά από πλήρη ανάλυση των δεδομένων κάθε υπόθεσης. Πέραν της ευρύτατης δικαστηριακής εμπειρίας των δικηγόρων μας, εξετάζουμε κατά περίπτωση όλες τις ενδεδειγμένες μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Οι δικηγόροι μας έχουν βαθιά θεωρητική και πρακτική γνώση διεξαγωγής διεθνών διαιτησιών είτε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι διαδίκων είτε ως διεθνείς διαιτητές.

Επαγγελματίες και έμπειροι δικηγόροι

Γιατί να επιλέξετε την εταιρία μας

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ γιατί:

Δίνουμε έμφαση στο αποτέλεσμα.Τηρούμε τα υψηλά πρότυπα ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις επιχειρησιακές λειτουργίες και δράσεις μας. Επικοινωνούμε έγκαιρα και έγκυρα με ακεραιότητα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με:

Τη δέσμευση της ηγεσίας την παραδειγματική διοίκηση την ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού για καινοτομία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργητική συμμετοχή.

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ γιατί:

Πιστεύουμε με πάθος στο όραμα ως έναν κοινό σκοπό. Συμβάλλουμε με ήθος στη χάραξη της εταιρικής αποστολής. Στοχεύουμε ψηλά. Έχουμε ισχυρά δομημένη εταιρική κουλτούρα που προάγει τη συνέργεια και συνεργασία.

2000+

Ευχαριστημένοι Πελάτες

93%

Επιτυχημένες Υποθέσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο